Aile Hukuku

Aile hukuku hem eşlerin kendi aralarındaki hem de anne-baba ile çocuklar arasındaki kişisel ve mali ( parasal) ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Türk Medeni Kanunu içerisinde evlilik, hısımlık ve vesayet konuları aile hukuku başlığı altında toplanmıştır. Bu kapsamda aile hukuku içinde başlıca nişanlanma, evlenme koşulları, evliliğin getirdiği hak ve yükümlükler, evliliğin butlanı, boşanma ve ayrılık halleri ile sonuçları, eşler arasında mal rejimi, aile konutu, soy bağının tespiti ve reddi, evlatlık ilişkisi kurulması, velayet, vasi atanması, kayyımlık gibi konular ele alınmaktadır. Bu konulara ilişkin hak ve yükümlülüklerin iyi bilinmesi takip edilecek hukuki süreçte yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir.

 • Boşanma Davaları
 • Eş ve Çocuk için Nafaka Davaları
 • Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi
 • Babalık Davası
 • Soy Bağının Kurulması
 • Evlatlık İlişkisi
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davaları
 • Velayet Davaları
 • Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması
 • Vasilik, Kayyımlık ve Yasal Temsilcilik Davaları
 • Nişanın Bozulması ve Boşanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile Aile hukuku alanında hizmet vermektedir.