Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. Kendi içerisinde Zarar Ve Tazminat Sigortaları, Can Sigortaları, Mesuliyet Sigortası gibi dalları bulunmaktadır. Sigorta hukuku kapsamına girebilecek davalar;

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları,

Emeklilik Sigortası, Sağlık Sigortası Ve Hayat Sigortası kapsamından doğan alacak ve tazminat davaları,

Sel, yangın, deprem vs. doğal afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminat davaları,

Sigorta poliçelerini mevzuatla uyumlu hâle getirmek ve Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlalinden doğan davalar,

Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili işlemlerinde hukuki destek sağlamak,

Zarar sigortaları, zorunlu mali sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar şeklinde özetlenebilir.

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile Sigorta ve Tazminat hukuku alanında hizmet vermektedir.