Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku işletmeler, tacirler ve bireyler arasındaki ticari faaliyetlerden doğan işlem ve fiillere ilişkin esasları belirleyen hukuk dalıdır. Ticari İşletmelerin kurulması, devri ve sona ermesi, gerçek veya tüzel kişi tacirlerin ticari iş ve işlemleri ile çek ile borçlanmaları, şirketlerin çalışma esasları, haksız rekabetin önlenmesi gibi konular ticaret hukukunun konusunu oluşturur.

  • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Revize Edilmesi
  • Şirketlere Hukuki Danışmanlık
  • Kredi Anlaşmaları
  • Kıymetli Evrak Hukuku
  • Senet Ve Çek Alacakları
  • Yönetim Ve Hizmet Sözleşmeleri
  • İflas ve Konkordato Davaları
  • Ticari İlişkiden Kaynaklı Alacak Davaları
  • İpoteğin Fekki ve İhalenin Feshi Davaları
  • Bayilik, Acente, Franchise Sözleşmeleri Ve Bunlardan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile Ticaret hukuku alanında hizmet vermektedir.