İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Devlet, bireysel anlamda güçsüz ve bağımlı durumda olan işçilerin haklarının korunabilmesi amacıyla işçi lehine düzenlemeler yaparak iş ve sosyal güvenlik hukukunu önemli bir unsur haline getirmiştir. Anayasal güvence altına alınmış birçok hakka ilişkin olan İş hukuku kendi içerisinde  “Bireysel İş Hukuku” ve “Toplu İş Hukuku” olmak üzere iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bireysel iş hukuku, işçi ile işverenler arasında kurulan iş ilişkilerini ele alırken Toplu İş Hukuku sendikal faaliyetler, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt, hakem, arabuluculuk gibi konuları ele almaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku ise genel olarak işveren ve idari merciler arasındaki ilişki ve işlemlere yönelik olup toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan ve bir takım kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına giren uyuşmazlık konuları;

Kıdem, İhbar ve diğer işçilik alacakları ile tazminat taleplerine ilişkin davalar,

İşe İade Davaları,

İş Kazaları veya Meslek Hastalıklarına İlişkin Davalar

Haklı Fesih ve Devamında Süregelen Davalar,

Hizmet Tespit Davaları

Sendikal Faaliyetler İle İlgili İhtilaflar ve Fesihler şeklinde özetlenebilir.

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile İş ve Sosyal Güvenlik hukuku alanında hizmet vermektedir.