Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, son dönemlerde ülkemizde inşaat sektörünün ve yapılaşmanın gelişmesiyle birlikte çok sık başvurulan bir alan olmaktadır. Eşya hukukunun bir bölümü olan gayrimenkul hukuku arsa, apartman, bina ve arazi gibi taşınmazlarla ilgili usulleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda açılacak olan davalarda haklarınızın korunması kadar dâhil olacağınız davanın hangi mahkemenin yetki sınırları içerisine girdiği konusunda bilgi sahibi olmanız gerektiği gibi tarafınıza verilmiş itiraz yetkileri ve karşı dava açma hakları konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Sorununuzun temelini hukuki yardım talep ettiğiniz vekilinize belirttiğiniz zaman ne tür bir dava açmanız gerektiği konusunda sizi anında yönlendirecektir. Gayrimenkul hukuku kapsamında açılabilecek davalar;

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
 • Ortaklığın Giderilmesi davası,
 • Müdahalenin Meni ve El Atmanın Önlenmesi davaları,
 • Ön Alım, Alım ve Geri Alım davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Muris Muvazaası,
 • İrtifak ve İntifa gibi hakların tesisi ve iptali,
 • Kira Sözleşmeleri ve Feshine ilişkin davalar,
 • İpotek Kurulması ve İpotek Terkini,
 • Ecri misil davaları,
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Kayıt Düzeltme davaları,
 • Taşınmaz Satış Vaadinden kaynaklanan davalar şeklinde özetlenebilir.

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile Gayrimenkul hukuku alanında hizmet vermektedir.