Ceza Hukuku

Ceza Hukuku toplumda suç olarak tanımlanan davranışların neler olduğu ve bu davranışlara uygulanacak olan yaptırımları düzenleyen hukuk kurallarıdır. Ceza Hukuku Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde koruma altına alınan temel hak ve hürriyetleri ilgilendirmesi açısından da önemlidir. Ceza hukuku genel ve özel olmak üzere iki kısımda toplanmaktadır. Ceza Genel Hukuku ceza hukukuna hakim olan ilkeleri, suçun maddi ve manevi unsurlarının neler olduğu, ceza kavramını, cezayı azaltan ve artıran nedenleri incelemektedir. Ceza Özel Hukuku ise suç olarak tanımlanan davranışları ve bu suçlara uygulanacak cezaları belirlemektedir. Ceza yargılaması doğrudan kişi özgürlüklerine etki ettiğinden özellikle şüpheli veya sanığın kendi lehine hüküm doğuracak işlemlerde etkin rol alması için haklarının neler olduğunu ve nasıl kullanacağını bilmesi büyük önem arz etmektedir.

 

 • Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri
 • Suç Duyurusunda Bulunma
 • Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar
 • Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar
 • Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar
 • İcra Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar
 • İnfaz/Yatar İşlemleri
 • Adli Sicil/ Sabıka Kaydı İşlemleri
 • Yakalama, Gözaltı, Tutuklama ve Adli Kontrol Kararı Gibi Koruma Tedbirlerine İtiraz
 • Sulh Ceza Hakimliğine Talep ve İtirazlar
 • Vergi Suçlarından Kaynaklanan Ceza Davaları

 

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile Ceza hukuku alanında hizmet vermektedir.