Vergi Hukuku

Vergi Hukuku devletin mali faaliyetlerinin hukuki olarak incelenip yürütüldüğü bir kamu hukuku dalıdır. Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği harç, resim, fon, prim, aidat vb. tüm kamu gelirlerini içine alır. Vergi Hukuku kapsamında vergi yükümlüsü, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, zamanaşımı, uzlaşma, gelir vergisi, katma değer vergisi, harç, vergi suç ve cezaları gibi kavramlar ve konular incelenmektedir.

  • Ödeme Emrinin İptali Davası
  • Vergi Ve Cezalardaki Hataların Şikayet Yolu ile Düzeltilmesi
  • İnceleme Raporları Ve Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Açılan Davalar
  • Vergi Ziyaı Ve Usulsüzlük Sebebiyle Açılan Davalar
  • Vergi Resim Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler Ve Bunlara İlişkin Zam Ve Cezalar Hakkında Açılan Davalar
  • Vergi Kaçakçılığı, Sahte Fatura Düzenleme Veya Kullanma
  • İlgili Vergi Mevzuatı Kapsamında Dava Açılmadan Önce Yapılacak İdari Başvurular Ve Uzlaşma İşlemleri
  • Vergi Mahremiyetini İhlal Suçları

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile vergi hukuku alanında hizmet vermektedir.