İdare Hukuku

İdare hukuku, en az bir tarafın devlet yani idare olduğu, idare ile kişiler arasında oluşan uyuşmazlıkları içeren idarenin kişilere olan yetki ve sorumluluklarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Temelini Anayasadan alan bu hukuk dalının esas amacına kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunarak kamu yararını gerçekleştirmektir. Bu anlamda idareyi gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişiler ilgi alanına girmektedir. Henüz genç bir hukuk dalı olup tedvin edilmemiştir. İdare hukukunun kapsamında giren davalar;

İptal ve Tam yargı davaları,

SGK tarafından uygulan bir kısım idari para cezalarının iptali davaları,

Belediye tarafından uygulanan cezalara karşın açılan işlemin iptal davaları,

Kamu İhale Kanunundan kaynaklanan ihtilaf davaları,

Devlet memurlara karşı verilen disiplin cezalarının iptal davaları,

SGK tarafından uygulan bir kısım idari para cezalarının iptali davaları,

İdarenin düzenleyici işlemlerinden kaynaklanan diğer iptal davaları şeklinde özetlenebilir.

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile İdare hukuku alanında hizmet vermektedir.