Hukuk

Apostil Şerhi Nedir ?

APOSTİL ŞERHİ

Evlilik Birliğinin Yurt Dışında Sonlandırılması Halinde Tanıma Ve Tenfiz Davaları adlı yazımızda bahsettiğimiz ve yabancı ülkede sonlandırılan evlilik birliklerinin yurt içinde tanınması ve tenfizi davalarında mevcut olması zorunlu olan Apostil Şerhinden bahsedeceğiz.

Apostil Şerhi Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle, ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale

getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil Şerhi Konacak Resmi Belgeler

Yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,

Noter senetleri,

İdari belgeler,

Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlardır.

Apostil Tasdik Şerhi Koymaya Yetkili Makamlar

İdari belgelere, Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar,

Adli Belgelere, Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları yetkilidir.